Arviointipalvelut

KIINTEISTÖARVIOINTI

Kiinteistöjen arviointia eli arvon määritystä tehdään monenlaisen taloudellisen ratkaisun pohjaksi. Luottolaitokset pyrkivät hallitsemaan riskejään laatimalla arvioita vakuudeksi hyväksyttävien kiinteistöjen käyvistä arvoista. Vapaaehtoisiin kiinteistökauppoihin myyjät ja ostajat tilaavat arvioita kiinteistöjen hinnanmuodostuksesta. Korvausarviointi kiinteistöjen lunastustilanteissa edellyttää usein laajojen hintaselvitysten tekemistä.

Kiinteistöarvioinneissa erotetaan kolme pääarviointimenetelmää, kauppa-arvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä ja kustannusarvomenetelmä.

Valittavasta arviointimenetelmästä riippumatta arviointityössä voidaan erottaa seuraavat työvaiheet: lähtöaineiston keruu, katselmuksen suorittaminen, aineiston ja katselmushavaintojen analysointi sekä arviointilausunnon kirjoittaminen.
Arvolausuntomme perustuvat ehdottomaan riippumattomuuteen, markkinoiden jatkuvaan seurantaan ja vuosien toimintaan perustuvaan teknis – taloudelliseen ammattitaitoon.

Asiakkaitamme ovat talousalueemme pankit, vakuutusyhtiöt, teollisuuslaitokset kuin myös yksityiset ihmiset. Arvioimamme kohteet ovat vaihdelleet asuinhuoneistoista keskustan liiketaloihin sekä laajoihin teollisuuslaitoksiin. Liike- ja teollisuustilojen arvioinneissa omaamme toimialueemme parhaan ja kattavimman osaamisen!

KUNTOARVIOINTI

Erilaiset kiinteistöjen kuntoarviot ovat oleellinen osa toimintaamme.

Rakennusalan kattavan ammattitaitomme ja mahdollisiin korjauksiin liittyvän osaamisemme myötä annamme kiinteistöstänne oikean kuntoarvion.
Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi toimitamme alan vaatimukset täyttävän arviokirjan kuvin ja liittein varustettuna. Yhteistyökumppanimme talotekniikka-alalta ovat alueen johtavia asiantuntijoita.

Olemme myös erikoistuneet liike- ja teollisuuskiinteistöjen kuntoarvioiden tekemiseen. Teemme kuntoarviointeja aina yksittäisistä arvioista laajoihin projekteihin, joissa hoidamme tarvittaessa myös korjaus- / muutostöiden rakennuttajatehtävät.