Valvonta

Tarjoamme huolellista ja ammattitaitoista valvontaa, joka on onnistuneen rakennushankkeen perusedellytys.

Tilaajan (rakennuttajan) yhdyshenkilö työmaalla on rakennusvalvoja, jonka tehtävänä on huolehtia, että asiat etenevät sovittujen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti.

Projektin edetessä valvoja tarkastaa rakenteen kannalta tärkeiden työvaiheiden tekemisen. Näin rakenteesta saadaan mahdollisimman pienin kustannuksin paitsi kestävä, myös toimiva.

Vuodesta 1997 alkaen olemme erikoistuneet asuntotuotannon valvontaan ja sen kehittämiseen.

Viimeisen kahdentoista vuoden aikana olemme hoitaneet noin 2800 asuinhuoneiston valvonnan uudiskohteissa.

Asuinrakentamisen valvonnan lisäksi hoidamme jatkuvasti niin vaativien peruskorjaushankkeiden kuin teollisuusrakentamisen valvontaa.

 

Työmaavalvonta

Jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

 • Yleisvalvonta
 • Ajallinen valvonta
 • Tekninen ja laadunvalvonta
 • Taloudellinen valvonta
 • Dokumentointi

Muut valvontatoimenpiteet, kuten mm.

 • Asuntotuotannon erityispiirteistä johtuva valvonta
 • Maanrakennustöiden valvonta
 • Talotekniikkatöiden valvonta

 

 

Valvojan työtehtävät

Valvojan työtehtäviä kuvataan rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98 59§ – 62§) ja seuraavasti:

Perehtyminen

 • Valvojan on perehdyttävä urakka-asiakirjoihin, jotta hänellä on selvä käsitys halutusta työn lopputuloksesta

Suunnitelmallisuus

 • Valvojan on suunniteltava valvontatyönsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi .

Ennaltaehkäisy

 • Valvoja ilmoittaa havainnoistaan ajoissa urakoitsijalle virheiden minimoimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Ohjeistaminen

 • Valvoja antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijoille sopimusasiakirjojen selventämistä koskevia ja työn suoritukseen liittyviä ohjeita (edistäviä).
 • Antamansa ohjeet, luvat tai määräykset ja muut rakentamiseen liittyvät merkittävät seikat valvoja antaa kirjallisesti esimerkiksi merkinnällä rakentajan työmaapäiväkirjaan.

Kommunikointi

 • Työtä koskevat huomautukset valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle.
 • Valvoja ei johda työtä urakoitsijan puolesta.
 • Valvojan on viivytyksettä käytettävä valtuuksiaan ja harkintavaltaansa virheellisen työn estämiseksi.
 • Valvojan on pidettävä rakennuttaja tietoisena työmaan edistymisestä sekä muista merkityksellisistä tapahtumista.